AMOLA SYSTEM

Kompleksowe Rozwiązania dla Biur Usług Płatniczych

Zapytaj o naszą ofertę
tel. 695 738 558

W ramach współpracy oferujemy dostęp do
AMOLA SYSTEM + SYSTEM GLOBAL PAYMENTS + SZKOLENIA I ALERTY

Udostępnianie Systemu Informatycznego – AMOLA SYSTEM: Pełna i automatyczna analiza danych pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu - system stworzony we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi ekspertami bezpieczeństwa finansowego. Narzędzie to m.in. tworzy i automatycznie przygotowuje do wysyłki raporty do GIIF, NBP oraz KNF, weryfikuje informacje (np. nr rachunków bankowych) w bazach danych, jak i krajowych i europejskich listach sankcyjnych.

W skład oferty AMOLA System wchodzą trzy elementy:

1
Dostęp do systemu informatycznego Amola System, za pomocą którego przygotują Państwo wszystkie wymagane raporty i analizy oraz wyślą je w sposób automatyczny.*
2
Przeprowadzenie cyklu interaktywnych szkoleń w zakresie AML, oraz uzyskanie wymaganych ustawą certyfikatów.
3
Nowoczesny program kasowy System Global Payments posiadający funkcje tworzenia i automatycznej wysyłki danych do GIIF, KNF i NBP oraz wysyłki danych pod katem AML.

*pełna automatyka jest dostępna w przypadku stosowania programu SGP, wchodzącej w skład oferty.

Amola System


Udostępnianie Systemu Informatycznego – AMOLA System – pełna i automatyczna analiza danych pod kątem przeciwdziałania prania pieniędzy, stworzony przy współpracy z krajowymi i międzynarodowymi ekspertami bezpieczeństwa finansowego. Narzędzie to m.in. tworzy i automatycznie przygotowuje do wysyłki raporty GIIF, NBP oraz KNF, weryfikuje informacje (np. rachunków bankowych) w bazach danych, jak i krajowych i europejskich listach sankcyjnych

Szkolenia i Alerty

Pomoc merytoryczna i prawna w obszarze wdrożenia obowiązków ustawy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz ustawy o usługach płatniczych. Między innymi: wymagane prawem certyfikowane szkolenia w zakresie AML, dostęp do kompletnych procedur oraz Alerty, na bieżąco informujące o zmianach w prawie lub konieczności wdrożenia zmian wynikających z regulacji prawnych. Szkolenia dostosowane są do zmieniających się przepisów i mają charakter ciągły.

System Global Payments

Program kasowy System Global Payments umożliwiający sprawną i komfortową pracę kasjera rejestrującego zlecenia płatnicze, a także posiadający funkcje tworzenia i automatycznej wysyłki danych do GIIF, KNF i NBP oraz wysyłki danych do analizy pod kątem AML. W przypadku gdy zechcą Państwo korzystać z własnych programów kasowych, udostępnimy panel kliencki programu AMOLA System umożliwiający wysyłkę danych do analizy.