Oferta cenowa - dla firm obsługujących płatności masowe

Nasz oferta pomoże wypełnić wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ofert Cenowa
Szczegóły oferty

1. Oferta Milenium Bank

Koszt przelewu to nawet 14 groszy za przelew*

2. Oferta AMOLA System

Koszt współpracy 5 groszy netto za przelew*

W skład ofert AMOLA System wchodzą trzy elementy:

  1. Dostęp do systemy informatycznego Amola System, za pomocą którego przygotujecie Państwo wszystkie wymagane raporty i analizy oraz wyślecie je w sposób automatyczny.**
  2. Przeprowadzenie cyklu interaktywnych szkoleń w zakresie AML, oraz uzyskanie wymaganych ustawą certyfikatów.
  3. Nowoczesny program kasowy System Global Payments posiadający funkcje tworzenia i automatycznej wysyłki danych do GIIF, KNF i NBP oraz wysyłki danych pod katem AML.

* koszty można negocjować w przypadku podmiotów przetwarzających miesięcznie powyżej 50 tyś. przelewów
**pełna automatyka jest dostępna w przypadku stosowania programu System Global Payments, wchodzącej w skład oferty.

Amola System

Udostępnianie Systemu Informatycznego – AMOLA System – pełna i automatyczna analiza danych pod kątem przeciwdziałania prania pieniędzy, stworzony przy współpracy z krajowymi i międzynarodowymi ekspertami bezpieczeństwa finansowego. Narzędzie to m.in. tworzy i automatycznie przygotowuje do wysyłki raporty GIIF, NBP oraz KNF, weryfikuje informacje (np. rachunków bankowych) w bazach danych, jak i krajowych i europejskich listach sankcyjnych

Szkolenia i Alerty

Pomoc merytoryczna i prawna w obszarze wdrożenia obowiązków ustawy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz ustawy o usługach płatniczych.Między innymi: wymagane prawem certyfikowane szkolenia w zakresie AML, dostęp do kompletnych procedur oraz Alerty, na bieżąco informujące o zmianach w prawie lub konieczności wdrożenia zmian wynikających z nowych regulacji prawnych. Szkolenia dostosowane są do zmieniających się przepisów i mają charakter ciągły. Zarówno treść szkoleń jak i funkcjonalność i formuła AMOLA System tworzone są we współpracy z p.Olivierem Gnyp CFE – Certified Fraud Examiner – Biegłego ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych

System Global Payments

Program kasowy System Global Payments umożliwiający sprawną i komfortową pracę kasjera rejestrującego zlecenia płatnicze, a także posiadający funkcje tworzenia i automatycznej wysyłki danych do GIIF, KNF i NBP oraz wysyłki danych do analizy pod kątem AML. W przypadku gdy zechcą Państwo korzystać z własnych programów kasowych, udostępnimy panel kliencki programu AMOLA System umożliwiający wysyłkę danych do analizy.