AMOLA SYSTEM: Cennik usług dodatkowych

Uprzejmie informujemy o zakończeniu wsparcia dla programów Sezam, Arka, Neon, Asco oraz Novum. Od dnia 1 lutego 2018 jedynym systemem informatycznym wspieranym przez Accoona sp. z o.o w ramach projektu Amola System jest System Global Payments. Wszystkim naszym klientom dziękujemy za zaufanie.

Dla tych z Państwa którzy nadal korzystają z naszych wcześniejszych rozwiązań informatycznych proponujemy bezpłatną wymianę dotychczas wykorzystywanej licencji na licencję programu System Global Payments. Wymiana możliwa będzie na warunkach zgodnych z aktualną ofertą projektu AMOLA. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny 691 206 101

Koszty usług związanych z dostępem do AMOLA SYSTEM + Program Kasowy + obowiązkowe szkolenia oraz help desk:

Usługa/produkt netto brutto
Dostęp do AMOLA SYSTEM + System Global Payments + szkolenie AML aktualizacji oraz Help Desk 0,05 PLN od każdego przelewu 0,0615 PLN od każdego przelewu
Ponowne generowanie klucza aktywacyjnego 100 PLN 123 PLN

Poniżej podajemy przykładowe prowizje możliwe do zastosowanie przy współpracy z nami:

 Usługa/produkt                      netto brutto
Założenie rachunku w banku bez opłat bez opłat
Opłata za rachunek (zróżnicowane w zależności od banku i rodzaju usług) 10-60 PLN 10-60 PLN
Opłata za przelew 0,14-0,20 PLN 0,14-0,20 PLN
Wpłata gotówki w banku 0-9 PLN* 0-9 PLN*

Usługi dodatkowe

Konserwacja i serwis baz danych programów: SEZAM, SGP.
Koszt usług dla baz danych (wielkość plików FDB, FBK)

                Wielkość bazy               netto brutto
1-50 MB 100 PLN 123 PLN
50-100 MB 150 PLN 184,50 PLN
100-150 MB 200 PLN 246 PLN
150-500 MB 300 PLN 369 PLN
500+ MB do ustalenia do ustalenia

W wypadku plików *.FDB lub *.FBK przekraczających 150 MB prosimy o udostępnienie pliku bazy danych w sieci (np. serwis FTP), lub przesłanie go do naszego biura na nośniku (CD/DVD)

Aktualizacja zbiorów bazowych zawierających listę placówek bankowych funkcjonująych na terenie kraju (w oparciu o dane KIR S.A.)

Usługa / produkt netto brutto
 jednorazowa aktualizacja zbiorów bazowych 130 PLN 159,90 PLN
 aktualizacja kwartalna 650 PLN 799,50 PLN
 aktualizacja roczna 1990 PLN 2447,70 PLN

Zbiory bazowe zawierające aktualne listy placówek bankowych dla Partnerów współpracujących z Accoona Sp. z o.o. udostępniane są nieodpłatnie .

Serdecznie zapraszamy
Zespół AMOLA System
tel. 17 852 04 57

* szczegółowe warunki promocji i wymagania niezbędne do skorzystania z niniejszej oferty ustalamy indywidualnie