Oferta dla Biur Usług Płatniczych

AMOLA System dla Biur Usług Płatniczych

Już kilkaset firm rozpoczęło z nami współprace w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Co proponujemy?
Zalety
Odpowiedzialność

 • Dostęp do informatycznego systemu analizy danych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy AMOLA SYSTEM – wysyłasz dane do analizy i zwrotnie otrzymujesz propozycje raportu zwrotnego w formacie akceptowanym przez instytucje nadzoru. Szczegółowe dane w serwisie: www.amola.pl
 • Szkolenia w zakresie PPP wymagane ustawami i uzyskanie niezbędnych certyfikatów honorowanych przez GIIF.
 • Komplet wzorów procedur, które wymagany jesteś wdrożyć w swojej firmie.
 • Program kasowy do przyjmowania przelewów, który poza sprawdzoną klasą jakości na rynku kasowym zapewnia automatyczną wysyłkę danych do systemu AMOLA oraz przygotowuje ( również wymagane prawem ) okresowe raporty do NBP.
 • Wsparcie w zakresie – HELP DESC
 • Doradztwo w zakresie prawa
 • Pomoc w zdobyciu niezbędnych kapitałów wymaganych ustawą, dla podmiotów obowiązanych ( przekraczających 500 tys euro obrotu miesięcznie )
 • Archiwizacja danych przez okres 5 lat ( wymóg ustawy )

 • Automatyczne wyszukiwanie i rejestrowanie transakcji ponadprogowych i podprogrowych w oparciu o aktualny kurs NBP.
 • Automatyczna analiza transakcji powiązanych i podejrzanych o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu przy użyciu zdefiniowanych uprzednio założeń.
 • Typowanie transakcji niestandardowych i podejrzanych
 • Automatyczna weryfikacja stron transakcji pod kątem obecności na listach sankcyjnych.
 • Automatyczna aktualizacja danych w oparciu o europejskie listy sanacyjne.
 • Archiwizacja danych przez okres 5 lat zgodnie z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
 • Realizacja obowiązku dokumentowania i archiwizowania wykonanych analiz
 • Automatyzacja procesu przygotowywania raportów dla GIIF
 • Wyliczanie całkowitej kwoty transakcji płatniczych
 • Współpraca i wymiana danych z programami kasowymi i księgowymi funkcjonującymi na rynku.
 • Przypisanie dotychczasowym klientom klas ryzyka w oparciu o przeprowadzone analizy
 • Back up danych przesłanych do analizy.
 • Analiza danych w czasie rzeczywistym
Biura usług płatniczych, które nie stosują procedur w zakresie zapobiegania prania pieniędzy narażają się na odpowiedzialność karną, w tym karę pozbawienia wolności do lat 12 oraz muszą się liczyć z wysokimi karami finansowymi.

Oferta AMOLA System dla Biur Usług Płatniczych w formacie PDF

Zapewniamy bezpłatne utworzenie profilu transakcyjnego klientów poprzez analizę danych archiwalnych. (wymóg ustawowy)