Rzetelne Biuro Usług Płatniczych - Mobile Payment System

Rzetelne Biuro Usług Płatniczych –
Zobacz film prezentujące najważniejsze funkcje dostępne w programie

Mobile Payment System

Program Mobile Payment System jest rozwiązaniem uzupełniającym dla rekomendowanego dla Biur Usług Płatniczych oprogramowania kasjerskiego Sezam 2.0 Professional. Program MPS znajdzie zastosowanie m.in. w sytuacjach, gdy z przyczyn losowych np. braku prądu lub awarii komputera skorzystanie ze stacjonarnego programu okaże się nie możliwe.