Sieć Opłat i Biura Usług Płatniczych
- Szkolenia AML i Alerty

Pomoc merytoryczna i prawna dla sieci i puntów opłat w obszarze wdrożenia i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz ustawy o usługach płatniczych. Między innymi: wymagane prawem certyfikowane szkolenia w zakresie AML, dostęp do kompletnych procedur oraz ALERTY, na bieżąco informujące o zmianach w prawie lub konieczności wdrożenia zmian wynikających z nowych regulacji prawnych. Szkolenia dostosowywane są do zmieniających się przepisów i mają charakter ciągły. Zarówno treść szkoleń jak i funkcjonalność i formuła AMOLA System tworzone są we współpracy z p. Olivierem Gnyp CFE – Certified Fraud Examiner – Biegłego ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych.

Całkowity koszt współpracy: 5 groszy netto /przelew
W ramach współpracy oferujemy dostęp do
AMOLA SYSTEM + SYSTEM GLOBAL PAYMENTS + SZKOLENIA I ALERTY

Nasze Szkolenia

Perspektywa rozwoju Biur Usług Płatniczych:

Zobacz inne szkolenia i publikacje: