Oferta

AMOLA SYSTEM – to rozwiązanie informatyczne powstałe przy współpracy Accadia Group S.A. i Accoona sp. z o.o. wspierające instytucje obowiązane w zakresie raportowania do GIIF zgodnie ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nasz produkt automatyzuje procesy związane z analizą danych pod kątem przedmiotowej ustawy wykrywając operacje nią określone. System AMOLA realizuje obowiązek dokumentowania i archiwizowania wykonanych analiz jak również weryfikuje transakcje pod kątem obecności stron operacji na czarnych listach.

Korzyści jakie daje użytkowanie outsourcingowego rozwiązania AMOLA System:

  • automatyczna analiza transakcji powiązanych i podejrzanych o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu przy użyciu zdefiniowanych uprzednio założeń
  • automatyczne wyszukiwanie transakcji ponadprogowych i podprogrowych
  • automatyzacja procesu przygotowywania raportów dla GIIF
  • realizacja obowiązku dokumentowania i archiwizowania wykonanych analiz
  •  zgodność z aktualnymi uregulowaniami prawnymi
  • segmentacja klientów oraz ich klasyfikacja na klasy

Dzięki uniwersalnemu interfejsowi importu danych AMOLA System pozwala na integrację z dowolnymi systemami rejestrującymi transakcje wykorzystywanymi w codziennej pracy naszych klientów. Nasze rozwiązanie informatyczne przygotowane jest do analizy setek tysięcy operacji kasowych realizowanych przez Partnerów naszej grupy. Efektem finalnym dokonywanego procesu analitycznego jest plik wynikowy zgodny z wymogami standardu systemu SI*GIIF.

Oprogramowanie AMOLA System zostało zintegrowane m.in. ze środowiskiem kasjerskim SEZAM, co ma kluczowe znaczenie zarówno dla realizacji obowiązku ustawowego jak i komfortu pracy kasjera.

Instytucje zainteresowane ofertą w zakresie realizacji usługi analizy danych zgodnie z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu prosimy o kontakt mailowy.