Amola CV - System Analizy Danych

Zatrudnij Nas

Współpracujemy z ponad 400 podmiotami gospodarczymi

Doświadczenie
Charakterystyka Amola System

 • Duże doświadczenie w przetwarzaniu danych pod kątem AML
  (analiza ponad 12 000 000 transakcji finansowych)
 • Doskonała znajomość analiz i sposobów typowania transakcji podejrzanych (zgodnie z wymogami ustawy)
 • Wyszukiwanie transakcji ponadprogowych (przekraczających równowartość 15 000 EUR zgodnie z aktualnym kursem) oraz typowanie transakcji podprogowych
 • Wyszukiwanie transakcji powiązanych
 • Typowanie transakcji niestandardowych i podejrzanych
 • Weryfikacja stron transakcji pod kątem obecności na listach sankcyjnych
 • Stała aktualizacja danych w oparciu o europejskie listy sanacyjne
 • Szyfrowana transmisja danych przy użyciu klucza GPG (kodowanie dwustopniowe)
 • Archiwizacja danych przez okres 5 lat zgodnie z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

 • Skuteczne obniżenie kosztów obligatoryjnego procesu analizy danych
 • Stały kontakt z działem helpdesk oraz współpraca z zespołem programistów
 • Klastrowa budowa – możliwość skalowania zasobów w zależności od potrzeb użytkownika
 • Amola system pozostaje na serwerach zdalnych – nie zachodzi potrzeba ingerencji oprogramowanie użytkownika
 • Klastrowa budowa – możliwość skalowania zasobów w zależności od potrzeb użytkownika
 • Doskonała jakościowo oraz wydajna (wielordzeniowe, wieloprocesorowe serwery) infrastruktura sprzętowa firmy DELL
 • Zgodność z ustawowymi wymaganiami GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
 • Bieżąca aktualizacja zgodnie ze zmianami zachodzącymi w regulacjach prawnych oraz stałe podnoszenie jakości
  wykonywanej pracy
 • Zgodność aktualnymi wymogami prawnymi w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie transmisji oraz przetwarzania danych