AMOLA System - Kompleksowe rozwiązania dla Biur Usług Płatniczych

Udostępnianie Systemu Informatycznego – AMOLA SYSTEM – pełna i automatyczna analiza danych pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, stworzony we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi ekspertami bezpieczeństwa finansowego. Narzędzie to m.in. tworzy i automatycznie przygotowuje do wysyłki raporty do GIIF, NBP oraz KNF, weryfikuje informacje (np. nr rachunków bankowych) w bazach danych, jak i krajowych i europejskich listach sankcyjnych.

Całkowity koszt współpracy: ~ 5 groszy netto /przelew* 
W ramach współpracy oferujemy dostęp do
AMOLA SYSTEM + SYSTEM GLOBAL PAYMENTS + SZKOLENIA I ALERTY

amola_A4_6

amolaulotka

Oferta Cenowa
Szczegóły oferty

W skład oferty AMOLA System wchodzą trzy elementy:

  1. Dostęp do systemu informatycznego Amola System, za pomocą którego przygotują Państwo wszystkie wymagane raporty i analizy oraz wyślą je w sposób automatyczny.**
  2. Przeprowadzenie cyklu interaktywnych szkoleń w zakresie AML, oraz uzyskanie wymaganych ustawą certyfikatów.
  3. Nowoczesny program kasowy System Global Payments posiadający funkcje tworzenia i automatycznej wysyłki danych do GIIF, KNF i NBP oraz wysyłki danych pod katem AML.

* koszty można negocjować w przypadku podmiotów przetwarzających miesięcznie powyżej 50 tys. przelewów
**pełna automatyka jest dostępna w przypadku stosowania programu Sezam 2.0 Professional, wchodzącej w skład oferty.

Amola System

Udostępnianie Systemu Informatycznego – AMOLA System – pełna i automatyczna analiza danych pod kątem przeciwdziałania prania pieniędzy, stworzony przy współpracy z krajowymi i międzynarodowymi ekspertami bezpieczeństwa finansowego. Narzędzie to m.in. tworzy i automatycznie przygotowuje do wysyłki raporty GIIF, NBP oraz KNF, weryfikuje informacje (np. rachunków bankowych) w bazach danych, jak i krajowych i europejskich listach sankcyjnych

Szkolenia i Alerty

Pomoc merytoryczna i prawna w obszarze wdrożenia obowiązków ustawy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz ustawy o usługach płatniczych.Między innymi: wymagane prawem certyfikowane szkolenia w zakresie AML, dostęp do kompletnych procedur oraz Alerty, na bieżąco informujące o zmianach w prawie lub konieczności wdrożenia zmian wynikających z nowych regulacji prawnych. Szkolenia dostosowane są do zmieniających się przepisów i mają charakter ciągły. Zarówno treść szkoleń jak i funkcjonalność i formuła AMOLA System tworzone są we współpracy z p.Olivierem Gnyp CFE – Certified Fraud Examiner – Biegłego ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych

System Global Payments

Program kasowy System Global Payments umożliwiający sprawną i komfortową pracę kasjera rejestrującego zlecenia płatnicze, a także posiadający funkcje tworzenia i automatycznej wysyłki danych do GIIF, KNF i NBP oraz wysyłki danych do analizy pod kątem AML. W przypadku gdy zechcą Państwo korzystać z własnych programów kasowych, udostępnimy panel kliencki programu AMOLA System umożliwiający wysyłkę danych do analizy.

Oferta banków współpracujących w ramach Projektu AMOLA

Raiffeisen Bank
mBank
Millennium Bank
Plus Bank

Raiffeisen Bank

Koszt przelewu 16 gr
Opłata za prowadzenie rachunku 15 zł opłata miesięczna za prowadzenie konta,
10 zł dostęp do systemu online
Koszt prowizji od wpłaty w Oddziale 0,15%-0,25% w oddziale banku
0,065% w oddziale Poczty Polskiej
Limit kredytowy bd
Koszty dodatkowe 50 zł za token (jednorazowo)

mBank

Koszt przelewu 16 gr
Opłata za prowadzenie rachunku 10-30 zł (uzależniona od liczby przelewów)
Koszt prowizji od wpłaty w Oddziale 0,25% w oddziale banku minimum 5 zł
0,06% w oddziale Poczty Polskiej
Limit kredytowy nie
Koszty dodatkowe brak

Millennium Bank

Koszt przelewu 14 gr
Opłata za prowadzenie rachunku 15 zł
Koszt prowizji od wpłaty w Oddziale 0,5% w oddziale banku
5 zł w oddziale Poczty Polskiej
Limit kredytowy tak
Koszty dodatkow koszt autoryzacji
30gr/sms
lub karta i czytnik 50 zł
(opłata jednorazowa)

Plus Bank

Koszt przelewu 18-20 gr
Opłata za prowadzenie rachunku 30 zł
Koszt prowizji od wpłaty w Oddziale 8 zł wpłaty zamknięte
9 zł wpłaty otwarte
Limit kredytowy tak
Koszty dodatkowe brak

*Koszt przelewu amortyzowany jest o poziom inflacji od 2012 r.