Oferta dla Instytucji Obowiązanych

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy dzięki systemowi AMOLA SYSTEM dla podmiotów analizujących dokumenty własne.

We współpracy z najlepszymi fachowcami z branży IT oraz znawcami prawa w zakresie AML udostępniliśmy już kilkuset naszym partnerom biznesowym z branży pośrednictwa finansowego dostęp do automatycznej analizy On – Line. Jest to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich firm potrzebujących dokonać analizy faktur sprzedaży, zakupu oraz przelewów własnych.

Idealna propozycja dla firm, biur rachunkowych oraz biegłych rewidentów.

Bardzo prosta zasada działania – ustawiasz parametry analizy ( lub korzystasz z automatycznych ustawień ) wysyłasz plik do analizy i z powrotem otrzymujesz gotową propozycję raportu w formacie akceptowalnym przez instytucje nadzoru (KNF, GIIF), do której musisz taki raport przekazać.

Co ważne dla Państwa i Waszych klientów – system pozwala na wstępną weryfikację i analizę – w przypadku wykrycia nieprawidłowości MOŻECIE SAMODZIELNIE poprawić dane ‘wejściowe’ i przeprowadzić ponowną analizę – i tak aż do skutku – żeby do dokumentacji załączyć już poprawny raport.

Aktualnie kilkaset firm rozpoczęło z nami współpracę w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Ryczałtowy koszt współpracy:

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą  19,50 zł netto *
Spółka z o.o. i inne z wyłączeniem S.A .  49,90 zł netto*
Spółki Akcyjne  99,50 zł netto*

*za każdy miesiąc rozpoczętej analizy danych.

Obowiązki PPP
Co proponujemy?
Zalety
Odpowiedzialność

Główne obowiązki PPP podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Obowiązki Analityczne
Raportowanie do GIIF
Obowiązki pozostałe
Analiza ryzyka Rejestrowanie i zgłaszanie przeprowadzonych transakcji Szkolenie pracowników
Bezpieczeństwo finansowe Współpraca z GIIF Poddawanie się kontroli
Analiza przeprowadzonych transakcji Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej
Zamrażanie wartości majątkowych Wdrożenie procedury PPP
Wstrzymanie transakcji, blokowanie rachunku Przechowywanie dokumentacji

 • Dostęp do informatycznego systemu analizy danych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy AMOLA SYSTEM – wysyłasz dane do analizy i zwrotnie otrzymujesz propozycje raportu zwrotnego w formacie akceptowanym przez instytucje nadzoru.
 • Szkolenia e-learningowe w zakresie PPP wymagane ustawami i uzyskanie niezbędnych certyfikatów honorowanych przez GIIF. Szkolenia dostosowane są do zmieniających się przepisów i mają charakter ciągły.
 • Komplet wzorów procedur, które wymagają wdrożenia w twojej firmie.
 • Samodzielnie opłacaj ZUS. Program kasowy do przyjmowania przelewów zapewnia automatyczną wysyłkę danych do systemu AMOLA oraz przygotowuje ( również wymagane prawem ) okresowe raporty do NBP.
 • Wsparcie w zakresie  HELP DESK.
 • Doradztwo w zakresie prawa oraz ALERTY informujące o bieżących zmianach w prawie lub konieczności wdrożenia zmian wynikających z nowych przepisów.
 • Archiwizacja danych przez okres 5 lat ( wymóg ustawy ).

 • Automatyczne wyszukiwanie i rejestrowanie transakcji ponadprogowych i podprogrowych w oparciu o aktualny kurs NBP.
 • Automatyczna analiza transakcji powiązanych i podejrzanych o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu przy użyciu zdefiniowanych uprzednio założeń.
 • Typowanie transakcji niestandardowych i podejrzanych.
 • Automatyczna weryfikacja stron transakcji pod kątem obecności na listach sankcyjnych.
 • Automatyczna aktualizacja danych w oparciu o europejskie listy sanacyjne.
 • Archiwizacja danych przez okres 5 lat zgodnie z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
 • Realizacja obowiązku dokumentowania i archiwizowania wykonanych analiz.
 • Automatyzacja procesu przygotowywania raportów dla GIIF.
 • Wyliczanie całkowitej kwoty transakcji płatniczych.
 • Współpraca i wymiana danych z programami kasowymi i księgowymi funkcjonującymi na rynku.
 • Przypisanie dotychczasowym klientom klas ryzyka w oparciu o przeprowadzone analizy.
 • Back up danych przesłanych do analizy.
 • Analiza danych w czasie rzeczywistym.
Podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które nie stosują procedur
w zakresie zapobiegania prania pieniędzy narażają się na odpowiedzialność karną, w tym karę pozbawienia wolności do lat 12 oraz muszą się liczyć z wysokimi karami finansowymi.

Jak wielu z Państwa klientów wykonuje transakcje powyżej 15 tysięcy euro – i co ważniejsze jak zrobić rejestr takich transakcji w sposób automatyczny? Czy rachunki odbiorców nie znajdują się na Europejskich Listach Sankcyjnych jako rachunki organizacji wspierających terroryzm? Jak to sprawdzić ręcznie? Kto poniesie odpowiedzialność w przypadku popełnienia błędu?

Mają Państwo pytania? Sugestie? Prosimy o kontakt


Zespół AMOLA System
biuro@amola.pl
tel.  17 852 04 57
kom. 695 738 558