Analiza transakcji - opis oznaczeń na certfikatach AMOLA System

Poniżej prezentujemy szczegółowy opis oznaczeń stosowanych na certyfikatach wystawianych Partnerom działającym w ramach projektu AMOLA System:

Grupa A

Łączna liczba złożonych do analizy transakcji

Grupa B

Transakcje przypisane przez Amola System do kategorii ponadprogowych (przekraczających   równowartość kwoty 15 000 EUR zgodnie z aktualnym na moment wykonywanej analizy kursem NBP)

Grupa C

Transakcje typowane przez Amola System jako powiązane, wykazujące prawdopodobieństwo rozbicia na operacje niższe kwotowo, celem ukrycia kwoty łącznej lub ponadprogowej.

Grupa D

Transakcje typowane przez Amola System jako niestandardowe, odbiegające od  bieżącego profilu klienta/zleceniodawcy (w tym ilości oraz wielkości dokonywanych przez niego zleceń) jak również transakcje odbiegające od bieżącego profilu beneficjenta. Zalecana wnikliwa analiza transakcji przez użytkownika systemu.

Grupa E

Transakcje dla których wykryto zgodność stron operacji z danymi publikowanymi na listach sanacyjnych osób podejrzanych o wspieranie lub finansowanie terroryzmu.

Nie masz certyfikatu? Zadzwoń 17 852 04 57

Zobacz szczegóły: