Ustawa o usługach płatniczych - szkolenie dla biur usług płatniczych

Darmowe szkolenie dla właścicieli i pracowników biur usług płatniczych z zakresu Ustawy o usługach płatniczych


Opis:  Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami w zakresie ustawy o usługach płatniczych oraz skutecznymi metodami dostosowania się do nowych regulacji prawnych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzający udział w kursie.

Program szkolenia:
1. Ustawa o usługach płatniczych – główne założenia
2. Działalność Biur Usług Płatniczych
3. Zadania i obowiązki Biur Usług Płatniczych
4. Obsługa klienta w biurze usług płatniczych
5. Nadzór i kontrola nad biurami usług płatniczych
6. Odpowiedzialność karna i finansowa właściciela i pracowników Biura Usług Płatniczych 
7. oraz skuteczne metody dostosowania się do nowych regulacji prawnych.
logowania lub rejestracji, aby uzyskać dostęp do kursu.