AMOLA System AML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Pełna i automatyczna analiza danych pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, stworzony we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi ekspertami bezpieczeństwa finansowego.

 Opis grup analizy AML

A – ilość analizowanych operacji płatniczych
B – ilość operacji płatniczych ponadprogowych
C – ilość operacji płatniczych powiązanych
D – ilość zdarzeń definiowanych – (podobieństwo kontrahentów zakres w ryzyku, kontrahent w ryzyku, słowa zastrzeżone, podejrzane, zastrzeżenia, wysokie obroty, operacje wielokrotne… inne.)
E – inne zdarzenia (algorytmy wewnętrzne Amola System)