Ministerstwo Finansów żąda od Biur Usług Płatniczych – aktualnej oceny ryzyka uwzględniającej postanowienia ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W nawiązaniu do wymagań MF uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 lutego 2019 do partnerów Projektu Amola System wysłaliśmy Alert z pełną informacją w jaki sposób zareagować na żądania MF. Do alertu dołączyliśmy też wzorcowe dokumenty „Oceny Ryzyka dla BUP” oraz Przykładowe Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Informujemy również, iż program System Global Payments w najnowszej wersji umożliwia automatyczne zbieranie danych niezbędnych do stworzenia kompletnej oceny ryzyka z uwzględnieniem indywidualnego charakteru działalności naszych Partnerów biznesowych.
Wszystkie w/w elementy są dostępne dla naszych partnerów bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Prosimy pamiętać, iż zgodnie z wymogami nowej ustawy taką ocenę BUP musza wykonywać cyklicznie, nie rzadziej niż co dwa lata.

Uprzejmie informujemy, iż BUP, nie współpracujące z nami w ramach projektu AMOLA SYSTEM, również mogą zakupić u nas Komplet dokumentacji dla BUP włącznie z wymaganym przez MF wzorem dokumentu „Aktualna ocena Ryzyka”. Szczegóły oferty poniżej: