Płatność kartą kredytową w SGP!

Biura Usług Płatniczych współpracujące z projektem Amola System prosimy o zapoznanie się z alertem z dnia 12.12.19 w którym informujemy o najnowszej wersji programu SGP umożliwiającej płatności kartami kredytowymi.

Przypominamy też o konieczności aktualizacji kursów walut w przypadku przyjmowania płatności w walutach obcych. Szczegóły dostępne dla Partnerów Projektu Amola w alercie nr 86.