Poniedziałki z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej

23 maja 2016 r. wiceminister Wiesław Jasiński, Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), rozpocznie w Ministerstwie Finansów cykl spotkań dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. „Poniedziałki z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej” przybliżą administracji publicznej i partnerom społecznym działania prowadzone w Polsce w tym obszarze.

Organizacje międzynarodowe i państwa przyjmują kolejne zasady i narzędzia prawne, które służą bardziej skutecznemu zwalczaniu zjawisk prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jakie są najważniejsze światowe problemy i trendy w przeciwdziałaniu takim przestępstwom, jak wyglądają polskie doświadczenia – o tym minister Jasiński będzie rozmawiać podczas cyklicznych spotkań z przedstawicielami m.in. jednostek współpracujących oraz środowisk akademickich i naukowych. Spotkania mają też stanowić forum do dyskusji nad wzmocnieniem polskich rozwiązań prawnych i organizacyjnych w tej dziedzinie.

Źródło: mf.gov.pl