Sprawozdania półroczne do NBP i KNF

Szanowni Państwo. W związku z zakończeniem drugiego półrocza 2013 roku pragniemy przypomnieć, że właściciele Biur Usług Płatniczych zobowiązani są do wygenerowania i przesłania do 31 lipca 2013 r. dwóch oddzielnych sprawozdań: dla Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

  • Sprawozdanie do Narodowego Banku Polskiego.

Do Narodowego Banku Polskiego należy wygenerować sprawozdanie za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie takie generujemy z poziomu programu Sezam 2.0 Professional i wysyłamy w wersji elektronicznej. Videoinstruktaż prezentujący wykonanie tej czynności krok po kroku znajdziecie Państwo tutaj – http://szkoleniaobowiazkowe.pl/items/sezam-sprawozdanie-nbp/

Właściciele Biur Usług Płatniczych posiadających więcej niż jeden program Sezam 2.0 Professional proszeni są kontakt z działem Help Desk pod numerem telefonu 17 850 74 23, który wyjaśni jak przygotować zbiorcze zestawienie.

  • Sprawozdanie do Komisji Nadzoru Finansowego.

Do Komisji Nadzoru Finansowego właściciele Biur Usług Płatniczych przesyłają zbiorcze zestawienie w wersji papierowej za II kwartał 2013 r. Sprawozdanie takie generujemy z poziomu programu Sezam 2.0 ProfessionalVideoinstruktaż prezentujący wykonanie tej czynności krok po kroku znajdziecie Państwo tutaj – http://szkoleniaobowiazkowe.pl/items/sprawozdanie-knf/

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z działem Help Desk.