Wskaźnik inflacji za rok 2018

Informujemy, że zgodnie z informacjami publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wyniósł 101,6 (wzrost cen o 1,6%)