Oferta dla Instytucji Obowiąznych

dla firm, biur rachunkowych oraz biegłych rewidentów.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

AMOLA SYSTEM dla podmiotów analizujących dokumenty własne.

 • Obowiązki Analityczne
 • 1. Analiza ryzyka
 • 2. Bezpieczeństwo finansowe
 • 3. Analiza przeprowadzonych transakcji
 • 4. Zamrażanie wartości majątkowych
 • 5. Wstrzymanie transakcji, blokowanie rachunku
 • Raportowanie do GIIF
 • 1. Rejestrowanie i zgłaszanie przeprowadzonych transakcji
 • 2. Współpraca z GIIF
 • Obowiązki pozostałe
 • 1. Szkolenie pracowników, poddawanie się kontroli
 • 2. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej, poddawanie się kontroli
 • 3. Wdrożenie procedury PPP, Przechowywanie dokumentacji

 • 1. Dostęp do informatycznego systemu analizy danych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy AMOLA SYSTEM – wysyłasz dane do analizy i zwrotnie otrzymujesz propozycje raportu zwrotnego w formacie akceptowanym przez instytucje nadzoru.
 • 2. Szkolenia e-learningowe w zakresie PPP wymagane ustawami i uzyskanie niezbędnych certyfikatów honorowanych przez GIIF. Szkolenia dostosowane są do zmieniających się przepisów i mają charakter ciągły.
 • 3. Komplet wzorów procedur, które wymagają wdrożenia w twojej firmie.
 • 4.Samodzielnie opłacaj ZUS. Program kasowy do przyjmowania przelewów zapewnia automatyczną wysyłkę danych do systemu AMOLA oraz przygotowuje ( również wymagane prawem ) okresowe raporty do NBP.
 • 5. Wsparcie w zakresie HELP DESK.
 • Doradztwo w zakresie prawa oraz ALERTY informujące o bieżących zmianach w prawie lub konieczności wdrożenia zmian wynikających z nowych przepisów.
 • 6. Archiwizacja danych przez okres 5 lat ( wymóg ustawy ).

 • 1. Automatyczne wyszukiwanie i rejestrowanie transakcji ponadprogowych i podprogrowych w oparciu o aktualny kurs NBP.
 • 2. Automatyczna analiza transakcji powiązanych i podejrzanych o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu przy użyciu zdefiniowanych uprzednio założeń.
 • 3. Typowanie transakcji niestandardowych i podejrzanych.
 • 4. Automatyczna weryfikacja stron transakcji pod kątem obecności na listach sankcyjnych.
 • 5. Aktualizacja danych w oparciu o europejskie listy sanacyjne.
 • 6. Archiwizacja danych przez okres 5 lat zgodnie z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
 • 7. Realizacja obowiązku dokumentowania i archiwizowania wykonanych analiz.
 • 8. Automatyzacja procesu przygotowywania raportów dla GIIF.
 • 9. Wyliczanie całkowitej kwoty transakcji płatniczych.
 • 10. Współpraca i wymiana danych z programami kasowymi i księgowymi.
 • 11. Przypisanie klientom klas ryzyka w oparciu o przeprowadzone analizy.
 • 12. Back up danych przesłanych do analizy. Analiza danych w czasie rzeczywistym.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które nie stosują procedur
w zakresie zapobiegania prania pieniędzy narażają się na odpowiedzialność karną, w tym karę pozbawienia wolności do lat 12 oraz muszą się liczyć z wysokimi karami finansowymi.

Ryczałtowy koszt współpracy

Osoba fizyczna

do 5 stanowisk Amola Klient przez 5 dni roboczych w miesiącu

500,00 zł

*ceny netto za każdy miesiąc rozpoczętej analizy danych.

Spółka z o.o. i inne z wyłączeniem S.A.

do 5 stanowisk Amola Klient przez 5 dni roboczych w miesiącu

690,00 zł

*ceny netto za każdy miesiąc rozpoczętej analizy danych.

Spółki Akcyjne

do 5 stanowisk Amola Klient przez 5 dni roboczych w miesiącu

990,00 zł

*ceny netto za każdy miesiąc rozpoczętej analizy danych.

Automatyczna analiza On-Line

We współpracy z najlepszymi fachowcami z branży IT oraz znawcami prawa w zakresie AML udostępniliśmy już kilkuset naszym partnerom biznesowym z branży pośrednictwa finansowego dostęp do automatycznej analizy On – Line. Jest to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich firm potrzebujących dokonać analizy faktur sprzedaży, zakupu oraz przelewów własnych. Idealna propozycja dla firm, biur rachunkowych oraz biegłych rewidentów.

Zasada działania Analiz AML

Bardzo prosta zasada działania – ustawiasz parametry analizy ( lub korzystasz z automatycznych ustawień ) wysyłasz plik do analizy i z powrotem otrzymujesz gotową propozycję raportu w formacie akceptowalnym przez instytucje nadzoru (KNF, GIIF), do której musisz taki raport przekazać. W przypadku wykrycia nieprawidłowości można samodzielnie poprawić dane ‘wejściowe’ , przeprowadzić ponowną analizę i do załączyć poprawny raport.