AMOLA System

Automatyczna analiza danych AML

Oprogramowanie stworzone we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi ekspertami bezpieczeństwa finansowego. Narzędzie to m.in. tworzy i automatycznie przygotowuje do wysyłki raporty do GIIF, NBP oraz KNF, weryfikuje informacje (np. nr rachunków bankowych).

amolaanaliza

Transakcje ponadprogowe

Kurs transakcji ponadprogowych wg NBP

Każda transakcja finansowa o równowartości powyżej
15.000 EUR jest transakcją ponadprogową.
Zgodnie z bieżącym kursem EUR/PLN
publikowanym przez Narodowy Bank Polski określona
ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy kwota
transakcji ponadprogowych wynosi w dniu dzisiejszym

20 lat doświadczeń na rynku usług płatniczych. Zapewnimy narzędzia i wsparcie, a Państwo możecie się skupić wyłącznie na swoim biznesie. Współpraca z naszym zespołem to gwarancja stabilności i doświadczenia.

Kompleksowe rozwiązania w zakresie usług informatycznych i szkoleniowych

System Global Payments

Program kasowy System Global Payments umożliwiający sprawną i komfortową pracę kasjera rejestrującego zlecenia płatnicze, a także posiadający funkcje tworzenia i automatycznej wysyłki danych do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej), KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) i NBP oraz wysyłki danych do analizy pod kątem AML (Anti Money Laundering).

Szkolenia i Alerty - Systemy AML

Pomoc merytoryczna i prawna w obszarze wdrożenia obowiązków ustawy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz ustawy o usługach płatniczych. Między innymi: wymagane prawem certyfikowane szkolenia w zakresie AML, dostęp do kompletnych procedur oraz ALERTY, na bieżąco informujące o zmianach w prawie lub konieczności wdrożenia zmian wynikających z nowych regulacji prawnych.

Rzetelne Biuro Usług Płatniczych

Niezależny projekt certyfikacji Biur Usług Płatniczych, którego celem jest weryfikacja jakości świadczonych usług oraz podnoszenie standardów w branży.

Czym jest AML (Anti-Money Laundering) ?

AML to skrót od frazy Anti-Money Laundering, która dotyczy wszystkich działań podejmowanych przez organizacje świadczące usługi finansowe (głównie przez banki), mających na celu wyeliminowanie zjawiska prania brudnych pieniędzy. Głównym celem działów AML jest zabezpieczenie systemu finansowego przed wykorzystaniem go do niecnych i przestępczych celów (np. finansowanie terroryzmu czy uwierzytelnianie dochodów pochodzących z działalność przestępczej).

Znaki zastrzeżone. ACCOONA SP. Z O.O. ma wyłączne prawo do wykorzystywania znaków towarowych: Rzetelne Biuro Usług Płatniczych oraz AMOLA V2.0 global AML for business.