Polityka prywatności Amola System

1. Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest :
Accoona sp. z o.o. z siedzibą w:
Sarbsk, ul. Ostoja 5, 84-352  Wicko
REGON:180306736
NIP:5170246257
KRS:0000301581

 1. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 3. Korzystając w jakikolwiek sposób z zasobów naszych serwisów internetowych dostępnych pod adresami:
 • accoona.com.pl
 • amola.pl
 • szkoleniobowiazkowe.pl
 • platforma.szkoleniaobowiazkowe.pl
  – akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.
 1. Firma Accoona Sp. z o.o.zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Firma Accoona Sp. z o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i usług.

2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli użytkownik posiada konto na naszej stronie, to przetwarzamy jego dane takie jak:
 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres IP,
 • nazwa firmy oraz jej numer identyfikujący (np. NIP)
 1. Amola System jest także administratorem osób zapisanych na elektroniczne usługi informacyjne, takie jak newslettery i alerty.
 2. Każda osoba, której dane dotyczą i są przez nas przetwarzane ma prawo do:
 • dostępu do danych,
 • sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo sprzeciwu,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@amola.pl.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 3. Accoona sp z o.o. ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 5. W firmie Accoona sp z o.o. wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 6. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie pracownicy i osoby upoważnione przez Accoona sp z o.o.

3 Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Powierzone nam dane osobowe przetwarzane są:
 2. zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO),
 3. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 4. z uwzględnieniem zasad wynikających z RODO:
  • rozliczalności,
  • adekwatności
  • rzetelności.
 1. Powierzone nam dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych  celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
  • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez użytkownika zgodą, jeżeli komunikuje się z nami bądź zadaje pytanie / przesyła wiadomość email, zadaje pytanie drogą elektroniczną bądź telefoniczną,
 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Accoona Sp. z o.o. , w tym nawiązanie umowy współpracy wymaga podania w odpowiednim formularzu kompletnych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

4. Cookies (Ciasteczka)

  1. Serwisy internetowe firmy Accoona Sp. z o.o. (Operator Serwisów) nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
  4. oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Accoona Sp. z o.o. z siedzibą w:
   Sarbsk, ul. Ostoja 5, 84-352  Wicko.
  5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisów do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • w celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika Serwisu, zarówno przez firmę Accoona Sp. z o.o. jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Accoona Sp. z o.o..
  6. W ramach Serwisów stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
  7. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  8. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  9. W ramach Serwisów stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
   • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisów mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisów. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Operator Serwisów  informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem   wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej

  5. Wyłączenie Odpowiedzialności

  1. Opinie wyrażone na każdym z serwisów Accoona Sp. z o.o.są odzwierciedleniem naszego sposobu działania i w żadnym stopniu nie stanowią rekomendacji lub zachęty do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek produktów. Wszystkie analizy i wykresy oraz wnioski z nich wynikające odzwierciedlają opinie autora w chwili publikacji tychże i nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Porady, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie. Accoona Sp. z o.o. nie daje gwarancji, iż informacje i dane na wykresach są w pełni kompletne czy też poprawne. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikłe z decyzji podjętych pod wpływem czy w oparciu o materiały zawarte na naszych serwisach internetowych.
  2. Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z ze stanowiskiem Accoona Sp. z o.o..
  3. Accoona Sp. z o.o.nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładam sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.
  4. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować newsletterów/alertów należących do Accoona Sp. z o.o.oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Accoona Sp. z o.o.