AMOLA System AML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Pełna i automatyczna analiza danych pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, stworzony we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi ekspertami bezpieczeństwa finansowego.

Weryfikacja PEP

Raport weryfikacji PEP jest dokumentem poświadczającym wykonywanie obowiązku ustawowego w zakresie określonym przez :
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.
Treść raportu zawiera informacje dotyczące aktywności w korzystaniu i weryfikacji stron transakcji płatniczych piastujących stanowiska i funkcje publiczne, uznawanych za eksponowane stanowiska polityczne w rozumieniu ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu.

Znajdująca się w dolnej części ‘Tabela wyników’ zawiera informację o :

  • ilości złożonych zapytań
  • odpowiedziach systemu weryfikacji

Grupa A – odpowiedziach negatywnych (brak danych weryfikowanej osoby na listach PEP)
Grupa B – odpowiedź pozytywna (potwierdzenie obecności weryfikowanej osoby na listach PEP)