Ponad 10 lat doświadczenia na rynku usług płatniczych

Sprawdź naszą ofertę

System Global Payments.
Usługi płatnicze, płatności masowe.

punkt opłat, sieć opłatProgram kasowy System Global Payments umożliwiający sprawną i komfortową pracę kasjera rejestrującego zlecenia płatnicze, a także posiadający funkcje tworzenia i automatycznej wysyłki danych do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej), KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) i NBP oraz wysyłki danych do analizy pod kątem AML (Anti Money Laundering). W przypadku, gdy zechcą Państwo korzystać z własnych programów kasowych, udostępniamy panel kliencki programu AMOLA System umożliwiający wysyłkę danych do analizy. Najnowszą wersję oprogramowania SGP dla punktów, sieci opłat masowych wzbogacono o moduł automatycznego analizowania przelewów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz innych nielegalnych działalności jak finansowanie terroryzmu.

czytaj dalej

Systemy AML - Szkolenia i AlertyPomoc w wdrażaniu systemów AML.

Szkolenia, ustawy, regulacje prawne Pomoc merytoryczna i prawna w obszarze wdrożenia obowiązków ustawy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz ustawy o usługach płatniczych. Między innymi: wymagane prawem certyfikowane szkolenia w zakresie AML, dostęp do kompletnych procedur oraz ALERTY, na bieżąco informujące o zmianach w prawie lub konieczności wdrożenia zmian wynikających z nowych regulacji prawnych. Szkolenia dostosowywane są do zmieniających się przepisów i mają charakter ciągły.

AMOLA System
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.

AMOLA - oprogramowanie rejestrujące transakcje ponadprogowe AMOLA System - automatyczna i kompleksowa analiza danych pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy. Informatyczny system stworzony we współpracy z międzynarodowymi i krajowymi ekspertami bezpieczeństwa finansowego. System sprawozdawczy AML tworzy rejestr transakcji i automatycznie przygotowuje do wysyłki raporty do GIIF, NBP oraz KNF, weryfikuje informacje (np. nr rachunków bankowych) w bazach danych, jak i krajowych i europejskich listach sankcyjnych.

czytaj dalej

Porozmawiaj przez Skype


Transakcje ponadprogowe.
Kurs transakcji ponadprogowych wg NBP

EUR USD GBP
Każda transakcja finansowa o równowartości powyżej 15.000 EUR jest transakcją ponadprogową. Zgodnie z bieżącym kursem EUR/PLN publikowanym przez Narodowy Bank Polski określona ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy kwota transakcji ponadprogowych wynosi w dniu dzisiejszym

64573.50 PLN