Amola System

Zapewniamy kompleksowe rozwiązania w zakresie usług informatycznych, szkoleniowych i doradczych dla Biur Usług Płatniczych i Instytucji Finansowych.

ACCOONA SP. Z O.O. ma wyłączne prawo do wykorzystywania znaków towarowych Rzetelne Biuro Usług Płatniczych oraz AMOLA V2.0 global AML for business

Ponad 10 lat doświadczenia na rynku usług płatniczych

Sprawdź naszą ofertę

Sezam 2.0 Professional.
Usługi płatnicze, płatności masowe.

punkt opłat, sieć opłatProgram kasowy Sezam 2.0 Professional umożliwiający sprawną i komfortową pracę kasjera rejestrującego zlecenia płatnicze, a także posiadający funkcje tworzenia i automatycznej wysyłki danych do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej), KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) i NBP oraz wysyłki danych do analizy pod kątem AML (Anti Money Laundering). W przypadku, gdy zechcą Państwo korzystać z własnych programów kasowych, udostępniamy panel kliencki programu AMOLA System umożliwiający wysyłkę danych do analizy. Najnowszą wersję oprogramowania 2.0 dla punktów, sieci opłat masowych wzbogacono o moduł automatycznego analizowania przelewów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz innych nielegalnych działalności jak finansowanie terroryzmu.

czytaj dalej

Systemy AML - Szkolenia i AlertyPomoc w wdrażaniu systemów AML.

Szkolenia, ustawy, regulacje prawne Pomoc merytoryczna i prawna w obszarze wdrożenia obowiązków ustawy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz ustawy o usługach płatniczych. Między innymi: wymagane prawem certyfikowane szkolenia w zakresie AML, dostęp do kompletnych procedur oraz ALERTY, na bieżąco informujące o zmianach w prawie lub konieczności wdrożenia zmian wynikających z nowych regulacji prawnych. Szkolenia dostosowywane są do zmieniających się przepisów i mają charakter ciągły.

AMOLA System
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.

AMOLA - oprogramowanie rejestrujące transakcje ponadprogowe AMOLA System - automatyczna i kompleksowa analiza danych pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy. Informatyczny system stworzony we współpracy z międzynarodowymi i krajowymi ekspertami bezpieczeństwa finansowego. System sprawozdawczy AML tworzy rejestr transakcji i automatycznie przygotowuje do wysyłki raporty do GIIF, NBP oraz KNF, weryfikuje informacje (np. nr rachunków bankowych) w bazach danych, jak i krajowych i europejskich listach sankcyjnych.

czytaj dalej

Porozmawiaj przez Skype


Transakcje ponadprogowe.
Kurs transakcji ponadprogowych wg NBP

EUR USD GBP
Każda transakcja finansowa o równowartości powyżej 15.000 EUR jest transakcją ponadprogową. Zgodnie z bieżącym kursem EUR/PLN publikowanym przez Narodowy Bank Polski określona ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy kwota transakcji ponadprogowych wynosi w dniu dzisiejszym

63057.00 PLN