Archiwum

ALERT Specjalny – RODO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Partnerzy Projektu Amola na swoje skrzynki mailowe otrzymali specjalny alert poświęcony ustawie RODO.

Prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z działem Help Desk pod numerem telefonu: 695 738 558 lub 691 206 101.

Deklaracja i zaliczka do Rzecznika Finansowego za 2 kwartał 2017

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że do dnia 30czerwca (piątek) br. Biura Usług Płatniczych zobowiązane są do zapłaty zaliczki i wysłania deklaracji za 2 kwartał 2017 r. do Rzecznika Finansowego.
Więcej informacji znajduje się w treści alertu nr 67, który wysłaliśmy na podane przez Państwa adresy email.

W razie pytań pomocą służy dział Help Desku pod numerem telefonu: 695 738 558.

Alert nr 63 – Przypomnienie

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że do 31 października br. Biura Usług Płatniczych zobowiązane są do:

  • złożenia sprawozdania do KNF za 3 kwartał 2016 r.
  • wyliczenia i opłacenia zaliczki do KNF za 2 półrocze 2016 r.
  • wykonania deklaracji za 4 kwartał 2016 r. do Rzecznika Finansowego

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: pomoc@amola.pl lub 17 850 74 23 / 17 850 74 24
(pn – pt. 8.30 – 16.30)

311 posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

W trakcie posiedzenia Komisja jednogłośnie nałożyła na 13 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 5000 złotych na 2 biura (wyższe kary są związane z tym, że oba biura były już wcześniej karane przez KNF za podobne naruszenia), po 900 złotych na 10 biur i 500 złotych na 1 biuro za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

• nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w IV kwartale 2014 r., w 2014 r., w I kwartale 2015 r. lub w III kwartale 2015 r. albo
• niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia.

W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

Analizując wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych nałożeniem przez KNF kar na 3 biura usług płatniczych w wysokości po 900 złotych na 2 biura i 600 złotych na 1 biuro, Komisja jednogłośnie utrzymała decyzję pierwszoinstancyjną w przypadku kary 600 złotych na 1 biuro, a w przypadku 2 biur obniżyła wysokość kar z 900 złotych do 500 złotych na każde z tych 2 biur.

Sprawozdanie kwartalne do KNF i rozliczenie kosztów nadzoru

Szanowni Państwo,

Pragniemy przypomnieć, że 30 kwietnia br. upływa termin:

  • sporządzenia i przesłania do KNF sprawozdania za 1 kwartał 2016 r.,
  • wyliczenia i opłacenia zaliczki za 1 półrocze 2016 r.,
  • rozliczenia kosztów nadzoru za 2016 r.

Partnerzy Projektu Amola otrzymali ALERT, w którym znajduje się dokładana instrukcja wypełniania w/w obowiązków spoczywających na Biurach Usług Płatniczych. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z działem Help Desk pod numerami 17 850 74 23 lub 17 852 04 57

294 posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego

W trakcie 294 posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na 25 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na 22 biura i 500 złotych na 3 biura (wysokość kar uwzględnia indywidualne okoliczności spraw) za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

  • nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w III lub IV kwartale 2014 r., w 2014 r. lub w I kwartale 2015 r. albo
  • niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.

Ukarane biura usług płatniczych to 2 spółki z o.o. oraz 23 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

Sprawozdania półroczne do NBP i KNF

Szanowni Państwo. W związku z zakończeniem drugiego półrocza 2013 roku pragniemy przypomnieć, że właściciele Biur Usług Płatniczych zobowiązani są do wygenerowania i przesłania do 31 lipca 2013 r. dwóch oddzielnych sprawozdań: dla Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

  • Sprawozdanie do Narodowego Banku Polskiego.

Do Narodowego Banku Polskiego należy wygenerować sprawozdanie za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie takie generujemy z poziomu programu Sezam 2.0 Professional i wysyłamy w wersji elektronicznej. Videoinstruktaż prezentujący wykonanie tej czynności krok po kroku znajdziecie Państwo tutaj – http://szkoleniaobowiazkowe.pl/items/sezam-sprawozdanie-nbp/

Właściciele Biur Usług Płatniczych posiadających więcej niż jeden program Sezam 2.0 Professional proszeni są kontakt z działem Help Desk pod numerem telefonu 17 850 74 23, który wyjaśni jak przygotować zbiorcze zestawienie.

  • Sprawozdanie do Komisji Nadzoru Finansowego.

Do Komisji Nadzoru Finansowego właściciele Biur Usług Płatniczych przesyłają zbiorcze zestawienie w wersji papierowej za II kwartał 2013 r. Sprawozdanie takie generujemy z poziomu programu Sezam 2.0 ProfessionalVideoinstruktaż prezentujący wykonanie tej czynności krok po kroku znajdziecie Państwo tutaj – http://szkoleniaobowiazkowe.pl/items/sprawozdanie-knf/

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z działem Help Desk.