Aktualności

Wskaźnik inflacji za rok 2013

Informujemy, że zgodnie z informacjami publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r. w stosunku do 2012 r. wyniósł 100,9 (wzrost cen o 0,9%).