AMOLA SYSTEM w praktyce.

Uprzejmie informujemy, iż Partnerzy projektu AMOLA SYSTEM w miesiącu maju otrzymali certyfikat POTWIERDZAJĄCY fakt dokonywania wymaganych prawem analiz w zakresie AML. 

Bardzo prosimy o archiwizowanie zarówno certyfikatów potwierdzających odbyte szkolenia z zakresu AML jak i certyfikaty zaświadczające wykonanie analiz przy pomocy AMOLA SYSTEM. Przypominamy, iż KNF ma 5 lat na kontrolę w trakcie której każde Biuro Usług Płatniczych musi udokumentować fakt wykonywania takich analiz. Z naszego punktu widzenia Certyfikat AMOLA SYSTEM jest JEDYNYM wiarygodnym dowodem potwierdzającym taki stan rzeczy, ze względu na fakt iż w ramach usługi związanej z analizą danych archiwizujemy też dla Państwa potrzeb dane dotyczące tej analizy – które przez wymagany ustawą czas są do Państwa dyspozycji.
 
Dodatkowo odpowiadając na często zadawane pytania – czy takie analizy można wykonywać ‘ręcznie’ bez pomocy automatycznego systemu – odsyłamy Państwa do wywiadu, który przeprowadziliśmy z jednym z twórców AMOLA SYSTEM. Znajdziecie w nim Państwo kilka interesujących szczegółów w temacie płatności masowych. [Zapraszamy do lektury]