KNF nałożyła kary pieniężne na 2 biura usług płatniczych

Zgodnie z komunikatem z 27. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 czerwca 2019 r. Komisja jednogłośnie nałożyła kary pieniężne na dwa biura usług płatniczych:

  • 700 zł na jedno biuro za naruszenie przepisów ustawy o usługach płatniczych polegające na niezawarciu umowy ubezpieczenia w terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów ws. obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych;
  • 1100 zł na jedno biuro za naruszenie przepisów ustawy o usługach płatniczych polegające na nieprzekazaniu w terminie KNF informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w IV kwartale 2016 r.

Źródło: knf.gov.pl