KNF ukarało kolejnych 18 Biur Usług Płatniczych

W trakcie 285 posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na 18 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości:

  • po 900 złotych na 10 biur,
  • 600 złotych na 2 biura,
  • 500 złotych na 5 biur
  • 300 złotych na 1 biuro

(wysokość kar uwzględnia indywidualne okoliczności spraw) za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

  • nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II, III lub IV kwartale 2014 r. lub I kwartale 2015 r. albo
  • niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.

Ukarane biura usług płatniczych to 18 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

W związku z powyższym sugerujemy wszystkim Biuro Usług Płatniczych jeszcze dokładniejsze sprawdzanie czy wszystkie obowiązki przewidziane m.in. w Ustawie o usługach płatniczych są przez nie prawidłowo realizowane. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: 17 850 74 23 lub pomoc@amola.pl Partnerom Projektu Amola przypominamy, że informacje na temat aktualnych obowiązków oraz przypomnienia na bieżąco dostępne są w naszych ALERTACH oraz w zakładce komunikaty dostępnych w programie Sezam 2.0 Professional.