Kolejne kary od KNF dla Biur Usług Płatniczych

Na przełomie maja i czerwca br. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ukaraniu kolejnych Biur Usług Płatniczych za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych. Tym razem kary, za nieprzekazanie KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II lub III kwartale 2014 r. albo  niezłożenie KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzające go zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej, otrzymały 43 biura usług płatniczych (w tym 42 jednoosobowe działalności gospodarcze i 1 spółka z o.o.). KNF nałożyła kary w wysokości od 200 do 1800 zł. Do tej pory karami finansowymi zostało ukaranych łącznie  59 Biur Usług Płatniczych.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności stosowania się do przesyłanych przez nas alertów, a tych Państwa którzy jeszcze z nami nie współpracują zapraszamy do zapoznania się z treścią naszej oferty.