Mniej sprawozdań dla KNF? Pakiet Przyjazne Prawo przyjęty przez rząd

Pakiet Przyjazne Prawo (ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych) jest przekrojowy, bo dotyka wielu różnych branż: od pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, hotelarskiej, aż po usługi płatnicze. Projekt zmian w ponad 60 ustawach przyjęła we wtorek Rada Ministrów.

Projekt przewiduje także ograniczenie obowiązków administracyjnych, w tym m.in. ograniczenie obowiązków sprawozdawczych poprzez:

  • Zmniejszenie częstotliwości realizacji obowiązku (np. kwartalne przekazywanie informacji do Ministra Energii o poniesionych kosztach tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw; kwartalne sprawozdania OSD elektroenergetycznego i OSD gazowego dla Dyrektora Generalnego KOWR; kwartalne informacje statystyczne o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych przekazywane przez biura usług płatniczych do KNF).

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii