NBP chce bronić suwerenności. Znamy szczegóły strategii bezpieczeństwa gotówki

„Polacy zawsze stali na straży wolności i są wyczuleni na próby jej ograniczania” – przekonuje Narodowy Bank Polski, argumentując chęć wprowadzenia nowej strategii bezpieczeństwa gotówki. Ma być ona priorytetem banku w 2021 r. Business Insider Polska zapoznał się ze szczegółami planów NBP w tym zakresie.

  • Gotówka jest i będzie jednym z filarów utrzymania wolności obywatelskich w zglobalizowanym świecie – piszą do nas eksperci Narodowego Banku Polskiego, tłumacząc cel wprowadzenia narodowej strategii bezpieczeństwa gotówki
  • Prace w obszarze wypracowania strategii będą w szczególności obejmowały kilka obszarów związanych z bezpieczeństwem obrotu gotówkowego, jak np. zapewnienie odpowiedniego, co do wartości i struktury nominałowej, zapasu znaków pieniężnych na potrzeby obrotu gotówkowego

Profesor Adam Glapiński, prezes NBP, jakiś czas temu zapowiedział rozpoczęcie prac nad nową strategią bezpieczeństwa gotówki. Business Insider Polska przyjrzał się szczegółom planów polskiego banku centralnego w tym zakresie. Czego nowa strategia ma dotyczyć i dlaczego w ogóle jest nam potrzebna?

NBP – strategia bezpieczeństwa gotówki. Co to jest?

Jak udało nam się dowiedzieć, prace nad strategią dotyczą szeroko rozumianego bezpieczeństwa obrotu gotówkowego, a ich głównym celem jest przeciwdziałanie eliminacji gotówki z obrotu gospodarczego oraz, jak zapewnia NBP, „obrona naszej swobody wyboru instrumentów płatniczych, których na co dzień używamy”.

„Będziemy dążyć do wypracowania propozycji zmian legislacyjnych, gwarantujących bezpieczeństwo obrotu gotówkowego, szczególnie że obecne uregulowania prawne dają NBP ograniczone możliwości sprawowania funkcji kontrolnych nad wieloma procesami związanymi z obsługą gotówki na rynku” – zapewnia nas Narodowy Bank Polski.

Prace w obszarze wypracowania strategii będą w szczególności obejmowały kilka obszarów związanych z bezpieczeństwem obrotu gotówkowego. Jakich? Oddajmy głos ekspertom banku. Chodzi o:

  • przeciwdziałanie fałszerstwom, realizowane poprzez dbanie o wysoki standard zabezpieczeń banknotów i monet, skuteczne wykrywanie fałszerstw przez pracowników podmiotów przeliczających, sortujących i pakujących banknoty i monety, ustalanie wymagań dot. urządzeń samoobsługowych w zakresie odpowiedniej klasyfikacji banknotów, w tym weryfikacji autentyczności oraz edukację społeczną w zakresie rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych;
  • zapewnienie odpowiedniego co do wartości i struktury nominałowej zapasu znaków pieniężnych na potrzeby obrotu gotówkowego oraz jego dostępności w wymiarze geograficznym w jednostkach organizacyjnych NBP oraz na zaspokojenie potrzeb innych podmiotów funkcjonujących w ramach obrotu gotówkowego;
  • zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego gotówki, obejmującego zabezpieczenia techniczne i ochronę fizyczną obiektów, w których przechowywana jest gotówka, bankomatów i innych urządzeń samoobsługowych, a także transportów banknotów i monet adekwatnie do istniejącego ryzyka;
  • współpracę na rzecz zapewnienia stabilności oraz ciągłości działania podmiotów kluczowych dla funkcjonowania cyklu gotówki, w tym firm obsługi gotówki i operatorów sieci bankomatów;
  • zagwarantowanie powszechnej akceptacji gotówki poprzez działania legislacyjne oraz z zakresu komunikacji społecznej;
  • zapewnienie dostępności gotówki poprzez zagwarantowanie klientom banków nieutrudnionego dostępu do ich oszczędności w formie gotówki, w drodze działań regulacyjnych oraz wypracowania i stosowania dobrych praktyk;
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów krytycznych dla funkcjonowania obrotu gotówkowego, w tym systemów NBP zapewniających obsługę operacji gotówkowych, zapewniających rozliczenia w sektorze bankowym, jak i systemów zapewniających autoryzację i rozliczanie transakcji.

Zdaniem banku w każdym z powyższych obszarów są już realizowane przedsięwzięcia ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa gotówki.

Jak zapewnia, nowa strategia ma na celu „przyspieszenie prowadzonych prac oraz lepszą koordynację podejmowanych inicjatyw, a lista zagadnień nią objętych może jeszcze ulec rozszerzeniu”.

Zadanie to będzie miało charakter priorytetowy dla NBP w 2021 roku. NBP do udziału w pracach nad strategią ma zaprosić także podmioty zaangażowane w zapewnianie Polakom bezpiecznego dostępu do gotówki i jej powszechnej akceptacji, zarówno instytucje publiczne, jak i interesariuszy komercyjnie zajmujących się gotówką.

Gotówka = suwerenność?

Dlaczego bank w ogóle chce zająć się gotówką? „Jako emitent narodowej waluty NBP jest i zawsze będzie obrońcą gotówki. Polacy zawsze stali na straży wolności i są wyczuleni na próby jej ograniczania. Eliminacja gotówki w ramach prowadzenia, forsowanej przez niektóre banki, media i międzynarodowe koncerny, ekonomii bezgotówkowej nie sprzyja poszerzaniu i wzmacnianiu wolności jednostek. Wręcz przeciwnie generuje ryzyka dla bezpieczeństwa i suwerenności państw narodowych” – tłumaczy NBP.

NBP pisze nam, że wspiera cyfrowe sposoby płatności, jednak „nie zapomina o gotówce, która jest podstawą wolności obywatelskiej”. Eksperci banku akcentują, że:

NBP stoi na straży bezpieczeństwa, stabilności i wiarygodności pieniądza i broni gotówki przed intencjonalnym, często na siłę wprowadzanym obrotem bezgotówkowym.

Gotówka jest i będzie jednym z filarów utrzymania wolności obywatelskich w zglobalizowanym świecie. Pandemia pokazała nam wszystkim, że nowoczesne społeczeństwo w sytuacji kryzysu upatruje w gotówce, instrumencie emitowanym i gwarantowanym przez bank centralny, swojej bezpiecznej przystani.

Według NBP doświadczenia z pandemii pokazują, że gotówka przestała już być wyłącznie instrumentem płatniczym, a stała się istotnym elementem stabilizacji infrastruktury państwa.

Jak podkreśla bank, banknoty i monety są znakami pieniężnymi powszechnego obiegu, dlatego też gotówka musi podlegać specjalnej ochronie i nie może być wyłącznie widziana poprzez pryzmat kosztów i zysków.

„Dostępność gotówki jest fundamentem bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury państwa” – kończy NBP.

Źródło: businessinsider.com.pl