Obowiązek sprawozdawczy dla Biur Usług Płatniczych

Przypominamy o upływającym z końcem lipca 2014 terminie składania sprawozdań z działalności biur usług płatniczych:

–  sprawozdanie za I półrocze 2014 r. dla Narodowego Banku Polskiego (NBP)
–  sprawozdanie za II kwartał 2014 r. dla Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

W przypadku problemów z przygotowaniem odpowednich dokumentów prosimy o kontakt z naszym działem Helpdesk.