„Przelewy w 10 sekund” – nowy przepis Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski właśnie przyjął rewolucyjny przepis, który może odmienić oblicze bankowości. Zgodnie z nowymi regulacjami, przelewy w euro mają zajmować niespełna 10 sekund. To oznacza, że pieniądze będą błyskawicznie docierać na konta indywidualnych klientów i firm, niezależnie od dnia i godziny. Obecnie takie transakcje trwają zwykle dwa do trzech dni roboczych.

Michiel Hoogeveen, członek Parlamentu Europejskiego, podkreślił: „Rozporządzenie w sprawie płatności natychmiastowych oznacza długo oczekiwaną modernizację płatności w ramach jednolitego rynku europejskiego. Pożegnajmy się z niedogodnościami związanymi z oczekiwaniem na dostęp do środków przez dwa lub trzy dni robocze. Dostarczamy coś, na czym naprawdę zależy ludziom i firmom: przelewanie pieniędzy w ciągu 10 sekund o każdej porze dnia”.

W ciągu rzeczonych 10 sekund płatnicy mają zostać też poinformowani, czy przelew dotarł do wskazanych przez nich odbiorców. Nowe przepisy mają zastosowanie do transakcji w euro, ale państwa członkowskie, których walutą euro nie jest, jak np. Polska, też będą musiały stosować te zasady w przypadku rachunków oferujących regularne transakcje we wspólnej europejskiej walucie. Na wdrożenie zmian będą miały dłuższy okres przejściowy. Dla tych państw stworzono też wyjątek. Pieniądze będą mogły iść dłużej, jeśli zostaną wysłane poza godzinami pracy z obawy o dostęp do płynności w euro.

Nowe przepisy gwarantują odpowiednie bezpieczeństwo oraz nakładają wymóg solidnych i aktualnych mechanizmów wykrywania oszustw i zapobiegania im. W ramach tych regulacji, odbiorcy przelewów będą musieli przejść weryfikację tożsamości, aby uniknąć sytuacji, w których pieniądze trafiają na konta klientów objętych sankcjami. W przypadku oszustwa lub szkód finansowych wynikających z braku odpowiednich zabezpieczeń, będzie możliwość dochodzenia odszkodowań.

Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym miesiącu, ale unijne kraje będą miały rok na dostosowanie się do nich. To ważny krok w kierunku ułatwienia i przyspieszenia płatności w całej Unii Europejskiej, a także wzmocnienia bezpieczeństwa transakcji finansowych.

Źródło: next.gazeta.pl