Sprawozdania półroczne przekazane do NBP

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, iż zakończyliśmy składanie w Państwa imieniu wszystkich dostarczonych nam sprawozdań dla NBP za ostatnie półrocze ubiegłego roku. Tym samym wszyscy Partnerzy projektu Amola System zrealizowali ciążący na nich obowiązek sprawozdawczy za rok 2019. W bieżącym roku również stawiamy się do dyspozycji w tym zakresie. Przypominamy, że istnieje możliwość wysyłki sprawozdań NBP przez program SGP dla podmiotów posiadających więcej niż jeden punkt kasowy, o czym będziemy informować w stosownym alercie.

Pozostajemy do dyspozycji pod adresem: pomoc@amola.pl oraz numerem telefonu 695 738 558.
Zespół Amola