Tips & Tricks: Opłaty i prowizje

Potrzebujesz zmienić domyślną prowizję dla przelewu? A może chciałbyś pobierać prowizję zmienną w zależności od wysokości transakcji? Możesz to zrobić w prosty sposób za pomocą programu System Global Payments.

Z górnego paska wybierz zakładkę System a następnie Konfiguracja:

 

Przejdź do zakładki Opłaty i prowizje:

 

W tej zakładce mamy szereg możliwości. Przede wszystkim ustalamy wysokości prowizji, które będą się podstawiać podczas wprowadzania przelewów do programu System Global Payments.

Mamy możliwość ustawić domyślną prowizję dla każdego rodzaju przelewu: zwykłego, do ZUS, US oraz podatkowego. W tym celu uzupełniamy lewe komórki. Prawa kolumna dotyczy przelewów ekspresowych (opcja dla klientów Plus Banku).

 

Opcja blokada ustala stałą prowizję w danym typie przelewów, nawet w wypadku przekroczenia kwoty z prowizją zmienną.

 

Pole Prowizja zmienna służy do wprowadzenia progowej kwoty, od której podczas wprowadzania przelewu wysokość prowizji będzie naliczona w zależności od wysokości prowizji zmiennej, którą ustalimy poniżej w procentach.

 

Takie ustawienie oznacza, że jeżeli kwota przelewu zwykłego przekroczy 1000 zł to zostanie naliczona prowizja zmienna w wysokości 0.4% kwoty transakcji. Natomiast w przypadku przelewu do ZUS, transakcja powyżej 600 zł będzie miała prowizję 0.5% kwoty przelewu.

 

Kolejna opcja do przypisanie wysokości prowizji pod klawisze funkcyjne:

W polach od F1 do F10 możemy zdefiniować różnej wysokości prowizje, które odpowiednim klawiszem będziemy mogli wywołać podczas wprowadzania przelewu. Prowizja zostanie podstawiona w okienku Przelew poprzez skrót Shift+Ctrl+Fx

 

 

Pamiętaj o zapisaniu ustawień w konfiguracji klikając przycisk Ok

 

Mamy nadzieję, że te wskazówki usprawnią Państwa pracę.