Wskaźnik inflacji za rok 2019

Informujemy, że zgodnie z informacjami publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wyniósł 102,3 (wzrost cen o 2,3%)