Aktualizacja zbiorów bazowych.

Informujemy o udostępnieniu nowych zbiorów bazowych (w opaciu o dane otrzymane z KIR S.A.) W ostatnich 2 tygodniach na liście placówek bankowych działających na terenie kraju zaszły znaczne zmiany, prosimy więc o zaktualizowanie ich w swoich programach kasowych.