Alert: Sprawozdanie do KNF

Pragniemy przypomnieć, że do 31 pażdziernika 2014 r. każde Biuro Usług Płatniczych zobowiązane jest do przesłania do KNF sprawozdania za 3 kwartał 2014 r. oraz wpłatę zaliczki na pokrycie kosztów nadzoru za 2 półrocze 2014 r. Szczegółowa instrukcja tworzenia sprawozdania oraz wyliczania składek znajduje się w treści alertu nr 48 przesłanego na Państwa adresy email. Pomocą służy również dział Help Desk pod numerem telefonu 17 850 74 23 lub adresem pomoc@amola.pl