ALERT: Termin dokonania wpisu do KNF

W ostatnich dniach do Partnerów wsprółpracujących z nami w ramach Projektu AMOLA wysłaliśmy kolejny "Alert" zawierający najważniesze informacje na temat funkcjonowania biur usług płatniczych. Tym razem przypomnieliśmy o:

  • Terminie dokonania wpisu do rejstru biur usług płatniczych prowadzonego przez UKNF,
  • W jaki sposób należy wypełnić wniosek o dokonanie takiego wpisu,
  • Sposobach obniżenia kosztów funkcjonowania biur usług płatniczych.

Przekazaliśmy Państwu także:

  • Przykładową umowę ramową dla biura usług płatniczych,
  • Informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych.