Termin dokonania wpisu do rejestru biur usług płatniczych

W dniu dzisiejszym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego na swoich stronach internetowych opublikował komunikat w sprawie terminu na złożenie wniosków przez  potencjalne biura usług płatniczych i instytucje płatnicze. UKNF przypomina, że termin złożenia wniosku o dokonanie wpisu upływa 24 kwietnia 2012 r. Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się na naszej stronie – Komunikat KNF Więcej informacji na temat terminu i procedury dokonania wpisu do rejestru biur usług płątniczych przekazaliśmy Naszym Partnerom w Alercie nr 13 z dnia 02-04-2012 r.

Partnerzy, którzy nie otrzymali do tej pory alertów proszeni są o sprawdzenie skrzynek mailowych podanych jako kontaktowe. W razie pytań służymy pomocą pod numerem telefonu 17 850 74 23.