Stanowisko UKNF w sprawie ubezpieczeń biur usług płatniczych.

W dniu dzisiejszym w naszym serwisie zamieściliśmy statnowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zabezpieczeń dla biur usług płatniczych skierowane do Związku Banków Polskich i Polskiej Izby Ubezpieczeń. W prezentowanym piśmie UKNF zwraca uwagę, że pomimo już ponad czteromiesięcznego obowiązywania regulacji, na rynku pojawiła się niewielka oferta ze strony banków krajowych i zakładów ubezpieczeń wspomnianych zabezpieczeń, prawdopodobnie ze względu na brak świadomości wśród tych instytucji możliwości zaoferowania takich produktów. Stanowi to istotną bariery dla prowadzenia działalności typu: biura usług płatniczych. Pełna treść stanowiska do pobrania tutaj: Pobierz stanowisko UKNF