AMOLA System: Kolejny rekord pobity.

Informujemy, że w dniu wczorajszym w funkcjonującym na potrzeby Biur Usług Płatniczych module systemu AMOLA złożonych do analizy w zakresie AML zostało ponad 1600 paczek z przelewami. Oznacza to, że zdecydowana większość współpracujących z nami Partnerów uruchomiła tryb analizy danych w wymaganym przez ustawę o usługach płatniczych terminie. (Przypominamy, że od 24 kwietnia istnieje obowiązek analizy księgowanych zleceń w zakresie AML, a kary związane z zaniechaniami w tym zakresie  wynoszą do 750 tys. PLN). Z informacji, jakie otrzymujemy od naszych Partnerów wynika, że z powodzeniem udało i się im wdrożyć również inne wymogi nałożone przez UoUP. 

Biura Usług Płatniczych potrzebujące informacji lub wsparcia w związku z wdrażaniem nowych regulacji prosimy o kontakt z naszym HelpDeskiem.