Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy ubezpieczenia dla biur usług płatniczych.

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 20 kwietnia 2012 r. opublikowane zostały nowe rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji oraz  w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych