COVID-19 a Biura Usług Płatniczych

Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy konsultacje z naszymi zespołami zajmującymi się obsługą prawną oraz księgowością w celu przygotowania dla BUP współpracujących z nami instrukcji pomagających uzyskać zwolnienie ZUS, dopłaty do wynagrodzeń, zasady renegocjowania czynszów oraz innych ułatwień pomagającym nam w zwolnieniu z części obciążających nas kosztów.

Gotowe wzory dokumentów będziemy przesyłali dla Państwa niezwłocznie po pojawieniu się przepisów wykonawczych do ustaw procedowanych w Sejmie i Senacie. Chcemy też wystąpić do instytucji nadzorujących BUP z wnioskiem o zwolnienie z opłat, którymi obciążane są Biura Usług Płatniczych.

Przypominamy też, iż samorządy również deklarują pomoc dla firm. Zachęcamy wszystkich Państwa do sprawdzenia jak to wygląda w Państwa regionie. Dla przykładu – Kraków: „Prezydent Krakowa zadeklarował, że płatności podatków lokalnych, przede wszystkim podatku od nieruchomości, ale też np. od środków transportu, na wniosek przedsiębiorcy będą odraczane za okres od marca do maja włącznie lub rozkładane na raty.” Jak czytamy na stronie www.samorząd.pap.pl

Prosimy o zapoznanie się z alertem, który został do państwa dostarczony w piątek 27 marca. Zapraszamy też do zapoznania się z materiałami graficznymi zamieszczonymi na dysku Google, które są uzupełnieniem treści alertu i pomogą nam zachować bezpieczeństwo naszych klientów oraz nas samych. Jesteśmy przekonani, iż dzięki wdrożeniu informacji zawartych w niniejszym alercie zminimalizujemy też spadek liczby przelewów. Jeśli instytucje państwowe bezzwłocznie wprowadzą dla nas pakiety pomocowe, o których czytamy w mediach, mamy nadzieje, że BUP współpracujące z projektem AMOLA SYSTEM przejdą przez te zawirowania w sposób bezpieczny.

Życzymy dużo zdrowia i odporności na stres

Zespół Amola System