Deklaracja do Rzecznika Finansowego – przypomnienie

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że 30 wrześnie br. upływa termin składania deklaracji za 3 kwartał 2016 r., na pokrycie kosztów działa Rzecznika Finansowego. Szczegółowe informacje na temat składania deklaracji otrzymaliście Państwo w alercie nr 62 oraz Alercie specjalnym. Przypominamy również, że wraz ze złożeniem deklaracji należy dokonać stosownej wpłaty na konto bankowe Rzecznika Finansowego. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem Help Desk tel. 17850 74 23 lub 17850 74 24.