Jeszcze tylko 4 dni na złożenie sprawozdań do KNF i NBP

Szanowni Państwo przypominamy, że do 31 stycznia 2016 r. wszystkie Biura Usług Płatniczych zobowiązane są do złożenia:

  • sprawozdania za 2 półrocze 2015 r. do Narodowego Banku Polskiego
  • sprawozdania za 4 kwartał 2015 r. do Komisji Nadzoru Finansowego
  • sprawozdania za cały rok 2015 r. do Komisji Nadzoru Finansowego

Szczegółową procedurę tworzenia sprawozdań przy pomocy programu Sezam 2.0 Professional otrzymaliście Państwo w alercie nr 57. W razie pytań pomocą służy dział Help Desku pod numerami telefonów: 17 850 74 23 lub 17 850 74 24 oraz adresem pomoc@amola.pl