KNF wysyła pisma do banków. Pekao i mBank mają nie wypłacać dywidendy

Jak podaje portal money.pl kryzys wywołany koronawirusem mocno odbił się na wynikach banków. W trosce o bezpieczeństwo pieniędzy klientów KNF zaleca instytucjom wstrzymanie się z wypłacaniem zysków za poprzednie lata. Pismo takie trafiło już do mBanku i Pekao.

Przez lata bardzo dobrej koniunktury w sektorze bankowym normą było wypłacanie sowitych dywidend posiadaczom akcji. W ten sposób banki dzieliły się z inwestorami wypracowanymi zyskami. Pandemia ten trend zatrzymała.

W piątkowy poranek zarząd mBanku poinformował o otrzymaniu pisma z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). W nim urzędnicy zalecają wstrzymanie się z wypłatą dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku. Chodzi zarówno o zyski za 2020, jak i niepodzielone wcześniej zyski za wcześniejsze lata.

KNF apeluje też o „niepodejmowanie przez bank w pierwszym półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych”.

Chodzi o to, by banki wypracowane zyski i kapitały akumulowały. Wszystko po to, by kryzys, który ciągle dotyka sektor bankowy, nie zagroził bezpieczeństwu pieniędzy zgromadzonych na kontach przez klientów.

Ponadto KNF poinformowała, że jej stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 roku będzie przedstawione odrębnie po dokonaniu analizy sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu.

Pismo o identycznej treści otrzymał także bank Pekao – o czym zarząd pisał już w czwartek wieczorem. Można się domyślać, że analogiczne zalecenia dostały także inne instytucje finansowe.

KNF w przesłanych pismach powołuje się na uchwałę podjętą przez urzędników 16 grudnia 2020 roku, która dotyczyła właśnie polityki dywidendowej banków komercyjnych.

O skali problemów sektora w związku z COVID-19 świadczą choćby wyniki finansowe za pierwsze 11 miesięcy 2020 roku. Od stycznia do listopada wszystkie banki działające w Polsce miały łącznie zysk netto na poziomie 7,87 mld zł. To oznacza ponad 40-proc. spadek w porównaniu z danymi z analogicznego okresu poprzedniego roku.

Źródło: www.money.pl