Te dane pokazują skalę spustoszenia w sektorze bankowym. Zysk netto spadł o niemal połowę

Jak podaje portal businessinsider.com.pl zyski banków wciąż notują silny spadek. Banki próbują podnosić koszty części usług, jednak nie wystarcza to do zrównoważenia spadku dochodów odsetkowych.

  • W pierwszych 11 miesiącach 2020 r. zysk netto sektora bankowego był o 45,5 proc. niższy niż w tym samym okresie poprzedniego roku
  • Aby chronić się przed skutkami spadku dochodów odsetkowych banki próbują podnosić koszty innych usług
  • W listopadzie, mimo powrotu obostrzeń związanych z epidemią, pogorszenie wyników finansowych banków było płytsze niż w poprzednich miesiącach

Kolejne dane pokazują, jak wielkie spustoszenie w sektorze bankowym przyniósł kryzys związany z epidemią COVID-19. Narodowy Bank Polski podał najnowsze dane o zysku netto sektora bankowego w pierwszych 11 miesiącach 2020 r. Był on o 45,5 proc. niższy niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Banki bronią się przed skutkami epidemii

W wyniku epidemii COVID-19 doszło do silnego pogorszenia sytuacji na rynku kredytowym. Mocno spadała liczba i wartość prawie wszystkich grup kredytów udzielanych przez banki. Po wybuchu epidemii COVID-19 banki zaostrzały kryteria udzielania kredytów – obawiały się pogorszenia wypłacalności klientów. Z drugiej strony obniżki stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego przekładały się na niższą zyskowność banków – instytucje zarabiały mniej na odsetkach od kredytów.

Aby chronić się przed skutkami spadku dochodów odsetkowych, banki usiłują ciąć koszty. Według danych sprzed dwóch miesięcy redukcje etatów zbliżały się w skali 12 miesięcy do 8 tys. To prawie jedna trzecia wszystkich redukcji etatów w ostatnich 10 latach. Instytucje próbują też podnosić koszty innych usług.

W pierwszym półroczu drożały m.in. przelewy. Średnia opłata za realizację polecenia przelewu składanego w placówce banku podrożała w porównaniu z poprzednim półroczem o 43 grosze. Zmianie nie uległy ceny przelewów internetowych, ale w górę poszły opłaty za przelewy zlecane w placówkach i przez telefon. Wzrosły również opłaty za wypłaty z bankomatów czy inne operacje realizowane w placówkach.

Pogorszenie wyników banków wyhamowało w listopadzie

Według Narodowego Banku Polskiego w ciągu jedenastu miesięcy zysk netto sektora bankowego wyniósł 7,87 mld zł. W listopadzie, mimo powrotu obostrzeń związanych z epidemią, pogorszenie wyników było płytsze niż w poprzednich miesiącach. Zysk spadł o 10 proc. w porównaniu z tym samym okresem sprzed roku i wyniósł 1,2 mld zł. Jeszcze w okresie od stycznia do września 2020 r. zysk sektora bankowego był o 49,2 proc. niższy niż przed rokiem.

Całkowite przychody operacyjne netto sektora w okresie styczeń-listopad 2020 roku wyniosły 61,6 mld zł, co oznacza spadek o 5,5 proc. rok do roku. Koszty administracyjne sięgnęły 31,7 mld zł – ich spadek wyniósł 0,6 proc. rok do roku.

Jednocześnie w szybkim tempie rosły odpisy, czyli utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat. W ciągu jedenastu miesięcy ubiegłego roku wyniosły 10,8 mld zł i były o 31,6 proc. wyższe niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Jak wynika z danych NBP, w samym listopadzie przychody operacyjne sektora wyniosły 5,6 mld zł i były o 1,8 proc. niższe niż przed rokiem. Koszty spadły o 5,2 proc. do 2,65 mld zł, a odpisy wzrosły o 47,5 proc. do 841 mln zł.

Źródło: www.businessinsider.com.pl