Koniec gotówki? Raport NBP mówi coś innego

Narodowy Bank Polski opublikował najnowsze dane dotyczące obrotu gotówkowego w Polsce.

W przypadku wartości gotówki w obiegu od lat obserwuje się tendencję wzrostową. W latach 2013–2016 przyrost wartości obiegu rok do roku wynosił średnio 14,1%.

Wartość pieniądza gotówkowego w obiegu według stanu na 31 grudnia 2017 r. wyniosła 198,4 mld zł. Oznacza to wzrost wartości pieniądza gotówkowego o 11,1 mld zł, tj. o 5,9%, w stosunku do stanu na 31 grudnia 2016 r.

W ciągu 2017 r. wartość banknotów znajdujących się w obiegu zwiększyła się o blisko 13,3 mld zł, tj. o 7,3%. Wzrost odnotowano w odniesieniu do wszystkich nominałów banknotów.

Liczba banknotów znajdujących się w obiegu zwiększyła się w ciągu 2017 r. o 109,5 mln szt., tj. o 5,9%.
Zdecydowanie najwięcej w obiegu jest „setek” – prawie 1,22 mld (czyli ponad 60 proc. wszystkich banknotów).

Wartość monet znajdujących się w obiegu wzrosła w ciągu 2017 r. o 154,1 mln zł, tj. o 3,6%.
W strukturze nominałowej pod względem wartości największy wzrost odnotowano w przypadku monet 1 zł i 2 zł.

Liczba monet znajdujących się w obiegu wzrosła o 833,1 mln szt., tj. o 5,0%.

NBP podaje ponadto, że liczba banknotów i monet pobranych przez banki w 2017 r. wyniosła 3,5 mld szt., co oznacza spadek o 4,8 proc. w stosunku do 2016 roku. Z kolei liczba banknotów i monet odprowadzonych do NBP przez banki wyniosła ponad 2,5 mld szt. To 2 proc. mniej niż rok wcześniej. Ma to świadczyć o tendencji do zmniejszania się częstotliwości powrotu banknotów i monet z rynku. W 2017 r. banknot wracał do NBP przeciętnie po 352 dniach od momentu pobrania go przez bank. Dla porównania: w 2013 r. było to niemal dwa razy częściej. Natomiast moneta powraca do NBP przeciętnie po 30 latach.

Badania przeprowadzone przez NBP w 2016 r. udowadniają, że gotówka pozostaje powszechnie wykorzystywanym środkiem płatniczym. W przypadku 53,92% transakcji konsumenci wybierali gotówkę jako sposób realizacji płatności. Gotówka postrzegana jest również jako prosty w użyciu środek płatniczy, który pozwala kontrolować wydatki. Z drugiej strony wartościowy udział gotówki w transakcjach płatniczych był niższy niż udział kart płatniczych i wyniósł 40,66%. Popularność gotówki jest zatem szczególnie widoczna w przypadku transakcji niskokwotowych, gdyż w 80% tego typu płatności wykorzystuje się banknoty lub monety.

Źródło: nbp.pl