Krajowa Izba Rozliczeniowa podała najnowsze dane dotyczące przelewów w minionym roku

W samym grudniu 2023 r. KIR rozliczyła w systemie Elixir 186,58 mln transakcji o łącznej wartości 755,46 mld zł. W całym ubiegłym roku system Elixir przetworzył natomiast 2,22 mld transakcji na kwotę 8,47 bln zł.

Większa kwota i więcej transakcji niż w 2022 r.

Ubiegłoroczne wyniki są zdecydowanie wyższe niż te odnotowane w 2022 r. Liczba transakcji zwiększyła się o 2 proc., a wartość wzrosła o 8 proc.

Krajowa Izba Rozliczeniowa jest podmiotem w polskim systemie płatniczym, który świadczy wszelkie usługi rozliczeniowe w złotym i w euro. „Aktywnie wspieramy polski sektor bankowy w wykorzystywaniu nowych technologii i otwartej bankowości. Wykorzystując najnowsze technologie, projektujemy i dostarczamy rozwiązania, które skutecznie pomagają partnerom biznesowym w uwalnianiu potencjału ich projektów i wdrażaniu innowacji” – czytamy na stronie KIR .

Co to jest system Elixir?

System Elixir to obsługiwany przez Krajową Izbę Rozliczeniową elektroniczny system rozliczeń międzybankowych. Za jego pośrednictwem realizuje się większość transakcji, które są zlecane przez klientów polskich banków. Rozliczenie i rozrachunek zarówno przelewów, jak i poleceń zapłaty, odbywa się w trakcie trzech sesji rozliczeniowych. Zaplanowane są one od poniedziałku do piątku, o godzinie 9:30, 13:30 i 16:00. Wyjątek stanowią dni ustawowo wolne od pracy.

Źródło: next.gazeta.pl